SLIPSTOP en Ondernamen Utrecht

Onlangs verscheen dit bericht online via Ondernamen Utrecht!

In oktober 2015 is een nieuwe norm voor vloerveiligheid vastgesteld door de NEN, norm 7909. Het Utrechtse SLIPSTOP, dat met hun antislipoplossingen al voldeed aan de internationale normering, merkt dat deze nieuwe Nederlandse norm zorgt voor een toegenomen belangstelling voor vloerveiligheid.

De nieuwe norm heeft geen nieuwe vereisten ten opzichte van de ‘oude’ internationale norm. Wel zijn de vereisten beter gespecificeerd en is alles nog duidelijker vastgelegd. Peter Prins, directeur van SLIPSTOP, vertelt: ‘We voldeden met onze dienstverlening al aan de internationale norm en voldoen nu dus ook aan deze Nederlandse variant. Met de duidelijkere specificaties kunnen we nóg beter aan onze klanten laten zien op welke punten hun vloer veiliger wordt na een behandeling door ons team. Daar geven we ook onze garantiecertificaten voor af.’

Bij zwembaden en sauna’s is vloerveiligheid een onderwerp dat al langer hoog op de agenda staat; vloeren zijn tenslotte vooral glad als ze nat zijn. Nu er, naast de internationale norm, ook een meer gespecificeerde norm is voor Nederland wordt het ook bij woningcorporaties, winkels, hotels, restaurants en andere bedrijven steeds bekender.

Prins vervolgt: ‘Het is fijn om te merken dat men steeds bewuster wordt van vloerveiligheid. Niemand zit erop te wachten dat er iemand uitglijdt in zijn of haar bedrijf. In de eerste plaats natuurlijk omdat je niemand letsel toewenst, maar ook omdat bedrijven zich steeds meer realiseren dat zij hierin zelf ook een verantwoordelijkheid hebben.’

2016-12-13T15:35:27+01:00